Delik

Cam üzerine delikler açılır. Bu delikler, camın montajı veya uygulama sürecinde kullanılmak üzere oluşturulabilir.